PSV Borgmerenruiters
.

De vereniging

De geschiedenis "Borgmerenruiters" Harkstede
Op 21 november 2003 had ik een gesprek met Geertje Reinders, één van de oprichters van de Borgmerenruiters. Wat nu volgt heeft ze me in een erg gezellig verlopen gesprek verteld.

Ontstaan.
In het voorjaar/zomer van 1989 besloot een groep ruitersportliefhebbers (o.a. Geertje Reinders, Aaltje Luiken, Wim Greving) een rijvereniging op te richten.
In de gemeente Slochteren was voldoende animo voor een eigen rijvereniging. De nieuwe vereniging moest gevestigd kunnen worden in Harkstede. Logischerwijs zijn Geertje Reinders en Aaltje Luiken met Jaap Heringa uit Harkstede gaan praten over de mogelijkheden.
Na vele vergaderingen en briefwisselingen met o.a. de Groninger bond was de oprichting van een rijvereniging in Harkstede een feit. Op 11 oktober 1989 was de L.R.  P.C.  M.V. De Borgmerenruiters officieel een vereniging. De vereniging telde bij oprichting 21 leden. De naam “Borgmerenruiters” werd bedacht door Aaltje Luiken.

Locatie.
De vereniging hield haar 1e vergadering in café “De Driesprong” te Slochteren. Al snel bleek dat een vereniging ook een financiële zijde heeft. Iedereen had f 2,50 betaald en dus kon de vereniging, bij aanvang van de vergadering, over een positief kassaldo beschikken. Na aftrek van de zaalhuur
van f 25,- en andere kosten bedroeg het saldo  f 2.50.Job Eisinga en zijn vrouw Tine vonden, geheel volgens Hollandse begrippen, de zaalhuur te hoog en onnodig. Ze besloten direct een stuk van de koestal van hun boerderij, met behulp van de leden, te verbouwen tot vergaderruimte en kantine. Dat zij de vereniging een warm hart toe droegen, werd niet betwijfeld.  Job en zijn vrouw besloten een
manege te bouwen achter hun boerderij. De vereniging heeft haar onderkomen
bij Job gehad tot (April -2000).
Het eerste bestuur bestond uit:  -Jan Kok  -  Voorzitter
-Nico Kiers  -  Penningmeester
-Geertje Reinders  -  Secretaresse
-Wim Greving, Aaltje Luiken
en Jacqueline Berends  -  Bestuursleden.
Het was een klein maar hecht en gezellig groepje. De vaandels van de Borgmerenruiters (gebruikt bij speciale gelegenheden) werden door de vrouwelijke leden zelf geborduurd in de kantine bij Job Eisinga. De vaandels zijn voor het eerst gebruikt in 1990 bij het huwelijk van Erica Reinders en Nico Kiers.
De Fam. H. Scholten uit Scharmer bood de vereniging aan om de lessen te houden in de paardrijbak achter hun huis. Als instructeur werd Rik Ongering gevraagd. Het eerste binnenseizoen werden de lessen gegeven bij de Hesselinkruiters en de winter daarop konden de lessen bij Job Eisinga beginnen in de nieuwe manege.

Evenementen.
In de zomer van 1990 organiseerde de vereniging al haar 1e Kringwedstrijd. Geen grote wedstrijd, maar een wedstrijd voor pony’s in de B dressuur. Moeilijk voor te stellen maar dit vond plaats aan de Herenlaan in Scharmer. Het evenement werd al gauw uitgebreid tot een officieel concours. In 1991 werd het concours gehouden aan de Borgweg te Scharmer. Een concours waaraan alle klasses mee konden doen, zowel dressuur als springen. Het jaarlijks concours is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de wedstrijdsport.

Bestuur.
De continuïteit van de vereniging, het organiseren van evenementen en het vorm geven aan een vereniging, vergt continuïteit binnen bestuur en leden. De tweede voorzitter van de Borgmerenruiters was Jan Kempinga uit Scharmer. Hij is opgevolgd door Piet Willems, de huidige voorzitter, uit Westerbroek.
Sinds 2005 is Derk Waijer de nieuwe voorzitter van de vereniging.
Geertje Reinders is sinds 1999 erelid van de Borgmerenruiters. Zij is 21 jaar actief geweest in de ruitersport. De laatste 10 jaar als bestuurslid/secretaris van de Borgmerenruiters.

De vereniging nu.
De Borgmerenruiters is  een vereniging waarbinnen ruitersport en gezelligheid verenigd zijn. De vereniging telt een kleine 90 leden. Het merendeel rijdt actief bij de vereniging.De leden nemen deel aan diverse onderdelen van de ruitersport. Het mennen, springen en dressuur hebben een plaats binnen de vereniging. De vereniging biedt de leden diverse mogelijkheden. Zo is het mogelijk de dressuursport te beoefenen. Hetzelfde geldt voor de springsport. Maar ook om in te schrijven voor clinics.
Momenteel wordt op één avond in clubverband les gegeven. 

Tenslotte wil ik iedereen bedanken die mee heeft geholpen bovenstaande
geschiedenis te achterhalen, en op te schrijven.

 
 
 
E-mailen
Info